Om Islamisk.dk

Islamisk.dk blev oprettet i 2002 for at imødekomme den stigende interesse for islam i Danmark, blandt muslimer såvel som ikke-muslimer. Som følge af mangfoldigheden i islam har det altid været svært at få et klart overblik over hvad islam egentlig er, fordi enhver hjemmeside, moské eller udgivelse præsenterer islam på forskellige måder og i henhold til forskellige fortolkninger. Selv i dag er der meget forvirring blandt danskere og selv muslimer om hvad islams lære egentlig består af.
I denne forvirrende tid, fandt vi det nødvendigt at oprette en videnbase, med autentisk islamisk litteratur, der på lang sigt kan blive repræsentant for ortodoks (mainstream) islam i en dansk kontekst og give modspil til andre, mere ekstreme, præsentationer af islam og dermed også vejlede den muslimske ungdom således at de kan leve et liv i henhold til islam, og i balance og harmoni med det omgivende samfund.

Metodologi

Vi følger ahl al-Sunna wa al-Jama‘a (Sunni islam), som i vores tid defineres ved de fire skoler inden for lov (fiqh), navnlig Hanafi, Maliki, Shafi‘i og Hanbali skolerne, og de to skoler inden for tro (‘aqida), Ash‘ari og Maturidi. Derudover anerkender vi også de bekræftede skoler inden for islamisk åndelighed (tasawwuf) som har oprindelse i Profeten Muhammads vejledning (Allahs fred og velsignelser være med ham). Ahl al-Sunna wa al-Jama‘a har altid været den moderate vej, mellem ekstremisme og modernistisk selektivitet.

Indhold

Alt materiale på islamisk.dk tager udgangspunkt i ahl al-Sunna wa al-Jama‘as lære. Artiklerne såvel som e-bøgerne er som udgangspunkt forfattet af anerkendte lærde og, i mindre grad, af studerende inden for de islamiske videnskaber og repræsenterer alle sammen uden undtagelse ortodoks islam.
Selvom vi ikke kan garantere at alt hvad man finder på alle de hjemmesider som findes i vores links-database nødvendigvis er et hundrede procent autentisk, bestræber vi os dog på udelukkende at linke til hjemmesider, hvor langt det meste af materialet er pålideligt og gavnligt for folk.
Islamisk.dk, marts 2008

Seneste artikler

Betydningen af Allahs Enhed (tawhid) af Imam Ibn Hajar al-'Asqalani.

»16. februar 2011Allah eksisterer uden sted eller retning af Mufti 'Ali Jumu'ah.

»16. februar 2011Lidt fiqh om almissen (zakat) af Imran bin Munir Husayn.

»13. september 2009Imam Ibn 'Abidin af Shaykh Abu Hasan.

»1. april 2009Søg i videnbasenIndsend spørgsmål

Har du et spørgsmål om islam som du ønsker at få besvaret? Indsend dit spørgsmål...


Tilmeld nyhedsbrev