[ Titel | Dato | Forfatter ]

Morallære og åndelighed (Tasawwuf)


« Tilbage | | Frem »

Bekæmpelsen af egoet (jihad al-nafs)

Af Shaykh al-Islam Yahya bin Sharaf al-Nawawi

Det er umuligt at kende til hykleriets realitet og se dets skjulte faconer undtagen for den som standhaftigt søger oprigtighed. At man i langt tid stræber, idet man leder, mediterer og undersøger sig selv indtil man slutteligt ved eller kender noget til hvad hykleri er...

Dhikr i ord og handling

Af Imam Mujaddid Alf Thani Ahmad al-Sirhindi

Der er mange forskellige former for dhikr (ihukommelse af Allah), både i form af lydighed overfor Allahs love såvel som i form af gentagelse af bestemte fraser. Shaykh Ahmad Sirhindi hjælper med at klargøre forholdet mellem de forskellige former for dhikr i dettee korte uddrag…

Hvordan de levende kan hjælpe de døde

Af Imam 'Abdullah ibn 'Alawi al-Haddad

En af de mest ædle ting, som man kan byde til de d¸de er at recitere Koranen og sende dem belønningen for den. Dette er af stor nytte og benådning. Muslimerne igennem tiden har været enige om dette alle steder, størstedelen af de lærde og Gudsnære personer har anbefalet det…

Hvordan man får mest ud af Ramadanmåneden

Af Imam 'Abdullah ibn 'Alawi al-Haddad

Man bør arbejde kun for det Hinsides i denne velsignede måned og kun indlade sig på noget verdsligt, når det er absolut nødvendigt. Arranger dit liv før Ramadanen på en måde, som vil sørge for, at du er fri til tilbedelse, når den ankommer. Vær stærkt fordybet i andagtsøvelser og tilnærm dig Allah..

Intentionen når man studerer

Af Imam Burhan al-Islam al-Zarnuji

Intentionen er væsentlig uanset hvad man foretager sig, idet handlinger bliver bedømt ud fra deres intentioner. Vi studerer alle, men hvad er vores intentioner og formål med det? Er det for at opnå verdslig gavn, eller er det for at tilfredsstille Allah Den Ophøjede?

Profetisk vejledning om at sove

Af Shaykh Faraz Rabbani

Blandt de ting som er sunna før man sover er at recitere tahlilla ilaha illa Allah«), tahmidalhamdu lillah«) og tasbihsubhan Allah«)…

« Tilbage | 1 | Frem »

Seneste artikler

Betydningen af Allahs Enhed (tawhid) af Imam Ibn Hajar al-'Asqalani.

»16. februar 2011Allah eksisterer uden sted eller retning af Mufti 'Ali Jumu'ah.

»16. februar 2011Lidt fiqh om almissen (zakat) af Imran bin Munir Husayn.

»13. september 2009Imam Ibn 'Abidin af Shaykh Abu Hasan.

»1. april 2009Søg i videnbasenIndsend spørgsmål

Har du et spørgsmål om islam som du ønsker at få besvaret? Indsend dit spørgsmål...


Tilmeld nyhedsbrev