[ Titel | Dato | Forfatter ]

Allahs Enhed (Tawhid)


« Tilbage | | Frem »

Allah eksisterer uden sted eller retning

Af Mufti 'Ali Jumu'ah

En kortfattet besvarelse af et spørgsmål om Allahs guddommelige transcendens. Mufti 'Ali Jumu'ah gengiver kort ahl al-Sunnah wa al-Jama'ahs (Sunni islams) forståelse af Allahs guddommelige egenskabers usammenlignelighed med det skabte og forklarer at Allah eksisterer uden behov for tid og sted...

Barmhjertighed: Skabelsens kendemærke

Af Dr. Umar Faruq Abd-Allah

I efterligning af Profeten (Guds fred og velsignelser være med ham) forventes muslimer at være barmhjertige, at gøre godt og at forsøge at være til gavn for andre; og dette er ikke begrænset til dem selv eller de retskafne blandt dem. Det omfavner alle…

Betydningen af Allahs Enhed (tawhid)

Af Imam Ibn Hajar al-'Asqalani

Allahs Enhed (tawhid) er en afvisning af den opfattelse, at Allah skulle have nogen egenskab, der ligner skabte tings egenskaber og [en afvisning] af den opfattelse, at Han ikke skulle besidde de transcendente egenskaber, som er nødvendige for Hans guddommelige fuldkommenhed...

Oh Allah, Du er Den Første

Af Imam Ahmad ibn al-Husayn Abu Bakr al-Bayhaqi

En kortfattet forklaring til en hadith der tydeliggør at Allah er fri fra at være noget sted i bogstavelig eller fysisk forstand, men at Han derimod er fuldstændigt ulig alt skabt. Dette er et grundlæggende princip i forståelsen af Allahs Enhed (tawhid) i henhold til ahl al-Sunna wa al-Jama'a

« Tilbage | 1 | Frem »

Seneste artikler

Betydningen af Allahs Enhed (tawhid) af Imam Ibn Hajar al-'Asqalani.

»16. februar 2011Allah eksisterer uden sted eller retning af Mufti 'Ali Jumu'ah.

»16. februar 2011Lidt fiqh om almissen (zakat) af Imran bin Munir Husayn.

»13. september 2009Imam Ibn 'Abidin af Shaykh Abu Hasan.

»1. april 2009Søg i videnbasenIndsend spørgsmål

Har du et spørgsmål om islam som du ønsker at få besvaret? Indsend dit spørgsmål...


Tilmeld nyhedsbrev