Betydningen af Allahs Enhed (tawhid)

Af Imam Ibn Hajar al-'Asqalani
Dansk oversættelse © Islamisk.dk / Dlovan Abdulla & Asha Samale 2010
De ortodokse lærde (ʽulama’) forklarede Allahs Enhed (tawhid) som en afvisning af den opfattelse, at Allah skulle have nogen egenskab, der ligner skabte tings egenskaber (tashbih) og [en afvisning] af den opfattelse, at Han ikke skulle besidde de transcendente egenskaber, som er nødvendige for Hans fuldkommenhed og majestæt (ta‘til)...
Klik her for at læse hele artiklen (PDF)
Offentliggjort: 16. februar 2011

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.