Allah eksisterer uden sted eller retning

Af Mufti 'Ali Jumu'ah
Dansk oversættelse © Islamisk.dk / Hafsa Mushtaq 2010
Spørgsmål
»Jeg er en studerende på Shari‘ah-Universitetet, og jeg har indenfor videnskaben om troslære (‘aqīdah) lært og studeret, at Allāh eksisterer uden at være et sted, og at Han ikke er placeret i nogen retning. Vær venlig at give mig en autoritativ afklaring (fatwa) om dette, da der er nogle folk, der angriber al-Azhars troslære.«
Svar
Det er et af de mest veletablerede emner inden for muslimernes troslære, at Allāh  ikke rummes af noget sted og ikke er begrænset af tid, fordi både sted og tid begge er skabte. Allāh  er fri for og hævet over at være omringet af noget som helst af Hans skabelse...  
Klik her for at læse hele artiklen (PDF)
 
Offentliggjort: 16. februar 2011

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.