Lidt fiqh om almissen (zakat)

Af Imran bin Munir Husayn
© Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010
En kort tekst der opsummerer reglerne for almissen - den nødvendige (wajib) såvel som den obligatoriske (fard), i henhold til Hanafi skolen. Ud over selve fiqh om almissen indeholder teksten også nogle simple eksempler på hvordan man kan udregne hvor meget man skal betale i almisse...
Klik her for at læse artiklen (PDF)
Offentliggjort: 13. september 2009

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.