Oh Allah, Du er Den Første

Af Imam Ahmad ibn al-Husayn Abu Bakr al-Bayhaqi
Dansk oversættelse © Islamisk.dk / Tariq Muhammad Amin 2008
[Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde:]
»Oh Allah, Du er Den Første: der er intet før Dig; og Du er Den Sidste: der er intet efter Dig. Du er Den Synlige (al-Zahir): der er intet over Dig. Du er en Den Skjulte (al-Batin): der er intet under Dig.«[1]
Det som blev nævnt hen imod slutningen af denne hadith indikerer en benægtelse af et sted for Allah, og en afvisning af at slaven kan sammenlignes med Allah, hvor end han var, i nærhed eller afstand. Allah, Den Ophøjede, er al-Zahir, hvorfor det er muligt at opnå kendskab til Ham igennem beviser. Allah er al-Batin, og derfor er det umuligt for Ham at kunne være et sted.
Nogle af vores [Imam al-Bayhaqis] ledsagere brugte det følgende af Profetens udsagn (Allahs fred og velsignelser være med ham) til at modbevise (tilskrivning af) et sted til Allah:
»Du er al-Zahir, og der er intet over Dig, og Du er al-Batin, og der er intet under Dig.«
Det er hermed klart, at hvis der ikke er noget over Ham og intet under Ham, så er Han ikke noget sted.[2]
[T: Dette viser altså, at Allah, Den Ophøjede, ikke er til stede i noget fysisk sted og at Han ikke har grænser, som det fremgår af alle de store klassiske ‘aqīda-tekster heriblandt ‘al-Aqida al-Tahawiyya og al-Fiqh al-Akbar. Han er derfor hverken »over« Tronen eller (i bogstaveligste forstand) »i« himlen, for i så fald, ville der være noget under Ham, og Han ville have en grænse, og dette er ikke muligt for Allah.]

Noter

[1] Imam Muslim, Jami‘ al-Sahih, kitab al-dhikr wa al-du‘a wa al-tawba wa al-istighfar, bab ma yuqalu ‘inda al-nawm wa akhdh al-madja‘, #7064.
[2] Imam al-Bayhaqi, al-Asma’ wa al-Sifat, s. 400 (Kawthari udgaven). Imam al-Raghib al-Iafahani (d. 425 EH) forklarer at Allah er Den Åbenbare, fordi Hans eksistens er intuitivt indlysende for os igennem alt hvad vi ser i skabelsen, mens Han er Den Skjulte, fordi vi ikke kan begribe naturen af Hans eksistens (Imam al-Raghib al-Isfahani, Mufradat alfaz al-Qur’an, Dar al-Qalam (Damaskus); Dar al-Shamiyya (Beirut, 1992), side 131).
Kilde: Marifah.net
Offentliggjort: 20. april 2008

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.