Kompleks uvidenhed (jahl murakkab)

Af Shaykh Gibril F. Haddad
Dansk oversættelse © Islamisk.dk / Warsan A. Dirie 2008
Romerne plejede på ironisk vis at sige: »dulcis ignorantia.« Men uvidenhed er selvfølgelig sød kun for dem, som tror på at, »hvad man ikke ved, tager man ikke skade af.« Men islam anser nogle bestemte typer af viden, for at være obligatorisk for ethvert menneske (at tilegne sig), og andre typer for kun anbefalet, mens uskadelig uvidenhed kun gælder for den uvidenhed, som ikke er årsag til vedvarende forhindring af tilegnelse af obligatorisk viden.
De lærde har opdelt uvidenhed (jahl) i to typer: simpel (jahl basit) og kompleks (jahl murakkab).
Simpel uvidenhed (jahl basit) er blot almindelig uvidenhed - »Jeg ved det ikke.« Dette er et lille problem, i den forstand, at det er let at afhjælpe og erstatte med viden forudsat at man tager de passende skridt opsummeret i det at spørge. Selv en person, som besidder viden i højeste grad, som Imam Malik, vil - eller rettere sagt, skal - sommetider sige: »Jeg ved det ikke,« og overdrage spørgsmålet videre til dem som besidder viden, ved at spørge. Ibn ‘Umar plejede at velsigne den dag, hvor han indrømmede, at han ikke vidste noget. For det at sige »jeg ved det ikke« er i sig selv et bevis på, at man ved noget og er uvidende om mange andre ting, som grundsætningen siger: »du ved en ting, og er uvidende om andre«(‘alimta shay’an wa jahilta ashya’).
Kompleks uvidenhed (jahl murakkab) er i langt højere grad det virkelig problem. Det meste af det, som bliver skrevet på SRI [w: som er et online forum] betegnes som kompleks uvidenhed (jahl murakkab), som er en sygdom hos dem, der siger: »Jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det,« men de ved mindre end intet. De er fuldstændigt fattige, hvad angår gavnlig viden, og besidder for det meste ubrugelig viden. Dette er ikke grundet deres materiales natur, men sygdommen i deres hjerter, egoer der skubber dem ind i benægtelse, og stædighed ud over grænser som de ikke engang selv er klare over. Vi søger tilflugt hos Allah (wa l-‘iyadhu bi Llah).
Kendetegnet for denne sygdom er, at det meste af deres diskurs er efter deres egne hoveder. De vender sig til deres egne sind, og kommer med hvad de så kalder »islamiske synspunkter« – om autoritet, menneskelige fakulteter, meningen med overgivelse, tilbedelse, hadith, frelse, khilafa, reformation, uddannelse, valget, osv., idet de tager og undlader, hvad de end vil fra Bogen og Sunna, ligesom de tidligere folk gjorde med deres Bøger. Men alt dette er det rene sludder, og vil forårsage fortrydelse ved vægtskalaen på dommedagen.
Sikkerhed og helbredelse fra denne sygdom består i at holde sig til det de gudfrygtige Salaf sagde – dem som gik forud for os, og hvis islamisk viden og fromhed er ubestridt. Imam Ahmad – må Allah velsigne ham - sagde: »Hvordan kan jeg nogensinde sige det, som ikke blev sagt før mig?« På den anden side siger den komplekse tåbe (eller jahil murakkab): »Hvordan kan jeg nogensinde sige det, som er blevet sagt før mig?« Hvad værre er, at han vil citere fra Koranen og Sunna for at understøtte sit synspunkt.
Som resultat er alt det som kommer fra kompleks uvidenhed derfor ved definition; nyt og originalt. Dette er innovation i essens og stil, men ikke nødvendigvis i indhold, idet de skiller sig af med Koranen og Sunnas ord, og Satanen er en mester i at citere de Fem Himmelske Bøger. Det er dog alligevel nemt at opdage det, al lovprisning til Allah (wa l-hamdu li Llah).
Må Allah tildele alle mennesker med sunde hjerter, aldrig at komme ude af takt eller blive påvirket for selv et sekund, af de omdiskuterede sataner, som angriber islam udefra eller – især i vores tid - indefra. Deres endeløse ævl, og alt hvad de håber og arbejder for er dømt til gå til grunde, og kun det som blev gjort for Allahs tilfredshed vil forblive og sejre. Dette er Salafs vej, ahl al-Sunnas vej, vejen for folket der følger Shari‘a og Tariqa; vejen for Paradisets folk.
Må Allah sende velsignelser og fred på den bedste skabelse, vor Mester Muhammad i denne, hans fødsels velsignede måned, og på alle tidspunkter, og på hans familie og alle hans ledsagere.
Kilde: LivingIslam.org
Offentliggjort: 17. april 2008

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.