Preparing for the Day of Judgement

Af Shaykh al-Islam Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani
Anbefalet af Maryam A. Khan, 2008
Imam og Hafiz, Abu al-Fadl Shibab al-Din Ahmad ibn ‘Ali al-Kannani al-‘Asqalani, bedre kendt ved navnet Imam Ibn Hajar, blev født i Kairo I 773/1372. Han påbegyndte sine studier i en alder of fem år, og fuldførte memorationen af Koranen i en alder af ni. Han var en Shafi‘i lærd og hadithmester, og han studerede under berømte lærde i Cairo, Yemen, og Hijaz. Han er kendt som Shaykh al-Islam i sin tid, og lærde rejste langvejs fra for at få udbytte af hans viden. Han blev udnævnt som højesteretsdommer op til flere gange. Han var ekspert indenfor hadith, historie, biografi, eksegese af Koranen, poesi og Shafi‘i retslære, som han forfattede mange bøger indenfor. Blandt de mest berømte af dem er hans værk på fjorten bind; en kommentar af hadithværket Sahih al-Bukhari, med titlen Fath al-Bari. Han bortgik i Kairo i året 852/1449.
Preparing for the Day of Judgement, indeholder visdomsfulde udsagn fra Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham), hans ædle ledsagere og de retskafne lærde som har fulgt den velbetrådte vej. Bogen giver stof til eftertanke til enhver, som bestræber sig for at opnå oprigtighed i sin tilbedelse af Den Ophøjede og Strålende Herre. Ved at reflektere over disse visdomsfulde udsagn kan man bevæge sig fremad i en søgen på at opnå den nødvendige opmærksomhed og standhaftighed og dermed forberede sig til dommedagen.
Vi har alle behov for en sådan vejledning om at forberede os inden det er for sent, for vores regnskab begynder allerede når vores liv i denne verden ophører. Profetens (Allahs fred og velsignelser være med ham) ledsager ‘Umar (Allahs være tilfreds med ham) har sagt: »Stil dig selv til regnskab før du bliver stillet til regnskab« som det nævnes i dette værk, som er et kald til omtanke for os.
Forfatteren har inddelt bogen i kapitler hvoraf hvert kapitel består af udsagn fra et og op til ti råd. Hvert kapitel lægger ud med velsignede udsagn fra Allahs elskede Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham), dernæst udsagn fra de retledte kaliffer, Profetens (Allahs fred og velsignelser være med ham) ledsagere, og deres efterfølgere.
Alle udsagn er praktiske råd og indeholder vejledning til at forberede sig til det hinsides. Dette korte værk er fyldt med perler af visdom og er en absolut genopvækkelse af ens tro, når perlernes glans udstråler i form af handlinger.
Anmeldelsen er baseret på S. M. Hasan al-Bannas engelske oversættelse, udgivet ved Awakening Publications (UK, 2004).
Offentliggjort: 25. marts 2008

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.