Bustan al-‘Arifin - The Garden of the Gnostics

Af Shaykh al-Islam Abu Zakariyya ibn Sharaf al-Nawawi
Anbefalet af Noura Akhiat, 2005
Shaykh al-Islam Abu Zakariyya Muhi al-Din ibn Sharaf al-Nawawi (631-676 ah/1233-1277 e.kr.) var en af sin samtids førende og største lærde (‘ulama’). Hans status og autoritet som en af islams største lærde er op igennem tiderne forblevet ubestridt, hvilket bevidnes af vedvarende og hyppige referencer til hans værker samt brug af dem, selv den dag i dag. Imam al-Nawawi levede et simpelt, mådeholdent liv dedikeret til Islam. Størstedelen af sit liv tilbragte han i Damaskus. Her underviste han og skrev adskillige bøger. Han brillerede indenfor en lang række videnskaber blandt andet lovlære (fiqh) og hadith. Imam al-Nawawi er i vid udstrækning blevet betragtet som Imam al-Shafi‘is intellektuelle arvtager, hvilket ikke siger så lidt. Blandt de mest kendte af hans mest fantastiske værker er især hadith-værket Riyad al-salihin og hans kommentar (Sharh) til Imam Muslims hadith-samling, Sahih Muslim.
Bustan al-‘Arifin er et sandt skatkammer af en bog. Værket kan bedst betegnes som en håndbog i forsagelse af denne verden (zuhd). Imam al-Nawawi skriver i sit forord, at:
»The purpose of this book is to make clear to you how to travel this Path. It will show you how to take on the excellent qualities I have described. Allah willing, I will mention some of the pearls and realities of gnosis. Allah willing, I will quote some of the uplifting sayings of the Salaf, the meaning of certain inspiring stories and some beautiful poems. (…) It deals with gnosis of the hearts, their sicknesses and their treamtment and cure.«
Forfatterens forord opsummerer fortrinligt bogens indhold og essens. Bustan al-‘Arifin omhandler, som titlen indikerer, de som kender Allah (‘arifin): Hvem er de? Og hvordan træder man ind i den have (bustan) og den tilstand, de befinder sig i? Hvordan bliver man en zahid og en muhsin? Bogens sigte er dels at introducere en række awliya’ og deres karamat; dels at definere en række nøgleord og karakteregenskaber, som udgør selve hjertet af Islam. Herunder ihsan, ikhlas og zuhd. Hvordan renser man sit hjerte, forbedrer og forædler sin karakter og gør sig fortjent til, insha’Allah, at nærme sig Allah Den Ophøjede? Hvordan rejser man på vejen, som fører til Ham, Den Ophøjede – og hvordan bestræber man sig bedst muligt på at gøre sig fortjent til at træde ind i Hans, Den Almægtiges, have i denne verden og den kommende?
Bustan al-‘Arifin er en hjælp til den enkelte muslim, idet den forsyner læseren med redskaber til bedre at kunne forbedre og raffinere sin person, så ens personlighed bliver i fuld overensstemmelse med Islams lære om, at den bedste muslim er den, som har den bedste karakter.
Der er helt klart tale om et værk, som kan forandre læserens liv, såfremt denne oprigtigt og arbejdsomt tager bogens principper til sig og arbejder på sig selv ud fra disse principper, som er essensen af Islam: Hjertets oprigtighed og sundhed samt en god karakter. Hvis man ikke til fuldkommenhed behersker de teknikker, som hjælper én til at overmande sit ego (nafs) og forsage denne verden, så er denne bog bestemt et godt udgangspunkt. Om ikke andet så får man et indblik i en række ærværdige muslimers praksis af disse teknikker, og kan således tage ved lære af deres uforligneligt inspirerende forbilleder.
Bustan al-‘Arifin er en eviggyldig påmindelse om, at Islam er en tro som praktiseres og ikke blot memoreres. Eller som Imam al-Shafi‘i, må Allah være hans sjæl nådig, sagde: »Viden er det som gavner, ikke det som memoreres.«
Offentliggjort: 3. maj 2005

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.