Lykkens Alkymi

Af Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali
Anbefalet af Noura Akhiat, 2005
Der findes beklageligvis ikke meget islamisk litteratur oversat til eller skrevet på dansk, men Lykkens Alkymi er til gengæld en sand juvel, som opvejer noget af det manglende udbud på enestående vis.
Dette korte værk af Imam al-Ghazali kan godt betegnes som en smagsprøve på eller et ekstrakt af det omfattende mesterværk Ihya ‘ulum al-din.
Abdassamad Clarke skriver i bogens forord:
For mange mennesker er denne bog blevet til en virkelig ekstrakt, der har givet dem en fornyet livsindstilling med rod i kærlighed til Gud, med den deraf afledte næstekærlighed. Denne 900-årige lære er lige så frisk og anvendelig i dag, og behovet for den er lige så stort, som da Imam al-Ghazali skrev om den, og underviste i den.
Jagten på lykken har i alle tidsaldre optaget mennesket fra vugge til grav. I det postmoderne kaos vi i dag befinder os i, hvor karakterafvigelser, psykoser, høje selvmordsrater, misbrugsproblemer, identitets og kønsforvirring m.m. er det moderne menneskes livsbetingelser, er Lykkens Alkymi ikke blevet mindre relevant. Tværtimod fristes man til at betone, at bogens budskab aldrig har været mere aktuelt.
Hvordan opnår mennesket sand og evig lykke? Imam al-Ghazali pointerer indledningsvis i Lykkens Alkymi:
Når mennesket bliver renset for sine lavere lidenskaber i afholdenhedens smeltedigel, kan det nå til det højeste... Den åndelige alkymi, som fremkalder denne forvandling i mennesket - ligesom en alkymi, der forvandler simple metaller til guld... kan i korthed beskrives som at vende sig bort fra verden og til Gud, og den har fire bestanddele:
  1. At kende sig selv.
  2. At kende Gud.
  3. At kende denne verden, som den virkelig er.
  4. At kende den næste verden, som den virkelig er.
Det er disse fire bestanddele som bogen udførligt gør rede for. Hvis vi i sandhed forstår og erkender disse fire bestanddele, samt formår at leve i henhold til opskriften på lykkens alkymi, vil vi ikke alene bevidne en transformering af vor tilstand: Men vil ydermere for bestandig blive forløst fra det ydre kaos, som er en manifestation af det vildnis af indre kaos, vi er viklet ind i.
Opgøret med Gud og religion er en fatal fejlslutning, hvis konsekvenser vi kun så småt er begyndt at ane. Som Imam al-Ghazali skitserer i Lykkens Alkymi ligger sand lykke, fremgang og frihed i tilnærmelse til og ikke adskillelse fra Allah den Almægtige, vor Skaber.
Så længe vi er slaver af vort begær og hovedkulds lader os forføre af denne illusoriske verden, vil vi ikke være i stand til at omdirigere eller stoppe kursen på den (selv)destruktive vej vi befinder os på, som fører os lige lukt mod afgrunden.
Lykkens Alkymi er en blotlægning og øjenåbner, for dem som ønsker at se med deres ydre øjne og det indre øje samt forstå tingenes virkelige tilstand og meningen med menneskets eksistens.
Anmeldelsen er baseret på Jens Due Vroldbys danske oversættelse, udgivet ved Da'wa Bogforlag (København 1982).
Offentliggjort: 13. marts 2005

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.