al-Shifa: The Messenger of Allah

Af Qadi ‘Iyad al-Maliki
Anbefalet af Imran bin Munir Husayn, 2004
Imam Hafiz Abu al-Fadl ‘Iyad ibn Musa ibn ‘Iyad al-Yahsubi (d. 1149), var en retslærd (faqih) og dommer (qādi) inden for Maliki skolen. Han blev født ved Gibraltar strædet i 476 anno hijra, svarende til år 1083 e.Kr. Han var i sin tid imamen for den muslimske befolkning i Vesten og exceptionelt fremragende inden for især hadith og arabisk leksikologi. Han var en glimrende retslærd (faqih), og skrev en del bøger inden for hadith-videnskab, Maliki lovlære og historie, men han er bedst kendt for sit strålende værk al-Shifa bi ta‘rif huquq al-Mustafa (Helbredelse ved anerkendelse af retten der tilkommer den Udvalgte), som universelt er anerkendt som et af de bedste værker der nogensinde er blevet skrevet om den hellige Profet (Allahs fred og velsignelser være med ham). Qadi ‘Iyad blev udnævnt til dommer (qadi), over Sabta, så Granada, og endelig Marrakesh, hvor han døde i år 544/1149.
al-Shifa bi ta‘if huquq al-Mustafa (Helbredelse ved anerkendelse af retten der tilkommer den Udvalgte), er den fulde titel på mesterværket, som overalt er kendt som al-Shifa. Værket er sandsynligvis det anvendte, udbredte og kommenterede værk om den elskede Profets liv (Allahs fred og velsignelser være med ham), hans ophøjede kvaliteter og hans mirakler, som er beskrevet helt detaljeret og med stærke kildehenvisninger. Dette værk er så beundret i hele den muslimske verden, at den selv har opnået en vis hellighed, for det siges om den at: »Hvis al-Shifa er i et hjem, vil hjemmet ikke lide nogen skade,… når en syg person læser den, eller den bliver læst for ham, vil Allah (Ophøjet er Han) tildele personen helbredelse,« pga. Allahs tilfredshed med værkets indhold.
al-Shifa samler alt hvad der er nødvendigt for at gøre læseren bekendt med Allahs Sendebuds sande og ophøjede status (Allahs fred og velsignelser være med ham), med den agt og respekt som tilkommer ham. Ligeledes afgives dommen over de der vover ikke at opfylde hvad hans status og rang kræver, eller de der forsøger at kritisere eller på uretfærdig vis sværte hans suveræne status og rang - selv den mindste smule.
Dette værk, er absolut blandt de bedste når det omhandler den elskede Profet (Allahs fred og velsignelser være med ham) og siden han er den bedste af hele Allahs skabelse, og dermed den som mest fortjener at blive lovprist, så er værket også et af de bedste noget menneske nogensinde har produceret. Qadi ‘Iyad skriver på så smuk vis, med den dybeste respekt, at kærligheden nærmest lyder ud af siderne, og læseren fyldes med ærefrygt og respekt, efterhånden som sandheden om den mest elskede og ophøjede af alle skabninger, Vor Mester og Elskede, Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) går op for én. Ord kan ikke beskrive dette værks vigtighed i dag, i en tid hvor selv muslimer er uvidende om de grundlæggende ting om den bedste af hele Allahs skabelse, og den mest ophøjede og elskede i Allahs syn, mens ikke-muslimer er optaget af at krænke og nedgøre hans storslåede personlighed - som uden tvivl er den ypperste i hele menneskeheden. Intet muslimsk hjem bør være foruden dette værk, for vigtigere end bøger der indeholder hadith og fiqh, er viden om Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) og sand kærlighed til ham, foruden hvilken troen aldrig kan fuldendes.
Foruden arabisk og andre sprog, findes værket på engelsk i en oversættelse af Aisha Bewley, udgivet ved Madinah Press Granada (fjerde udgave, 2003).
Offentliggjort: 19. august 2004

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.