Inner Dimensions of Islamic Worship

Af Hujjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali
Anbefalet af Imran bin Munir Husayn, 2004
I dette værk, går den store og anerkendte personlighed i adskillelige islamiske videnskaber og discipliner, Imam al-Ghazali ud over de umiddelbare aspekter af tilbedende handlinger. Dette uddrag fra hans fantastiske værk, Ihya 'ulum al-Din, forklarer i al-Ghazalis karakteristiske og inspirerende stil, hvorledes man kan høste den søde frugt af spirituel, moralsk og social højnelse, der simpelthen må være belønningen af de tilbedelseshandlinger som er os pålagt som muslimer.
Denne lille bog, er især meget vigtig for unge mænd og kvinder, der i dag søger Allahs tilfredshed - en livsstil der er umulig at opnå og opretholde, uden en forståelse for de indre dimensioner som Islam tilbyder.
Alt for ofte, bliver de islamiske ritualer tomme og tørre for mange muslimer; deres glæde og åndelighed går tabt. Dette, er blot ét af problemerne som, Inner Dimensions of Islamic Worship, forfattet af et af de største lærde, og autoriteter inden for islamisk åndelighed, afhjælper, ved at stille en meget nødvendig løsning til rådighed.
Denne bog hjælper læseren med at forstå de dybere meninger bag de fundamentale ritualer i Islam, og forfatteren diskuterer hvordan en muslims indre tilstand bør være når han/hun fuldfører disse pligter.
Emnerne der i detaljer bliver behandlet i denne bog, er Den rituelle bøn (salat), den obligatoriske almisse (zakat), fasten (sawm), pilgrimsfærden (hajj), natbøn (qiyam al-layl), det at sende fred og velsignelser på Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) og det at søge Allahs tilgivelse (istighfar). I høj grad en anbefalelsesværdig bog, der med sit lille format, og kæmpe gavn, uden tvivl bør læses af enhver der ønsker at forbedre sin tilbedelse, og komme tættere på sin Allahs tilfredsstillelse.
Offentliggjort: 19. august 2004

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.